Cecilienhof


Nazityskland besegrades slutligen i maj 1945 och de tre ”stora” segrarmakterna, USA, Sovjetunionen och Storbritannien, träffades i juli 1945 för att diskutera efterkrigstidens Tyskland och Europa. Stora delar av Berlin var förstört och därför bestämdes det att konferensen skulle äga rum i det relativt oförstörda Potsdam sydväst om Berlin. Konferensen pågick mellan den 16 juli och 2 augusti 1945. Konferensen ägde rum i schloss Cecilienhof, Tysklands sista kronprins (Wilhelm, son till Wilhelm den andre) hem. Från det tidigare mötet på Jalta fanns inte USA:s president Roosevelt med eftersom han avlidit i april samma år. Han ersattes av Harry S Truman. Storbritannien representerades först av Winston Churchill, men hans konservativa parti förlorade valet i Storbritannien i slutet på juli till Labourpartiet. Churchill reste därefter tillbaka till Storbritannien och ersattes av Clement Attlee. De tre ”stora” hade träffats två gånger tidigare (Teheran 1943 och Jalta februari 1945) och precis som då präglades mötet av motsättningar om hur efterkrigstidens Europa skulle utformas. Mycket av det som diskuterades hade deltagarna redan diskuterat vid Jaltakonferensen i februari samma år.

Potsdamkonferensen handlade främst om hur ockupationen och uppbyggnaden av Tyskland skulle se ut samt Europas gränsers utformning. Deltagarna var måna om att ta lärdom av Versaillesfreden efter första världskriget. Den freden hade snarare drivit Tyskland i en riktning (revanschism) mot ett nytt krig och detta ville deltagarna givetvis undvika. Andra frågor som diskuterades var Sovjetunionens deltagande i kriget mot Japan (Sovjetunionen förklarade Japan krig i augusti 1945). En annan intressant detalj var huruvida amerikanarna skulle berätta för Stalin om atombomben. Amerikanarna hade provsprängt den första atombomben strax före konferensen i den amerikanska delstaten New Mexico. Amerikanarna avstod eftersom man bedömde att bomben var ett trumfkort mot Sovjetunionen. Stalin kände antagligen redan till atombomben och var i full färd med att tillverka en egen.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2008).

Adress: Im Neuen Garten, 14469 Potsdam.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Potsdam låg i den av Sovjetunionen ockuperade delen av Tyskland och när USA:s och Storbritanniens delegater anlände till Cecilienhof möttes de på innergården av ett stort blomsterarrangemang format som en röd stjärna. Detta arrangemang har bevarats till dessa dagar som ett historiskt arv. När jag besökte Cecilienhof 2008 var det strängeligen förbjudet att fotografera inomhus och nitiska vakter såg till att detta efterföljdes. Därefter har man lättat på detta och är numera tillåtet mot en mindre summa pengar.

Litteraturtips: Feis; Herbert: Between war and peace: The Potsdam conference (1960).