Columbiahaus


Efter riksdagshusbranden den 27 februari 1933 arresterades politiska motståndare till nazisterna. Flera utav dem fängslades i Gestapos högkvarters källare på Prinz Albrecht Strasse i väntan på att förhöras. I slutet på 1933 var Gestapos celler överfulla och därför rekvirerade Gestapo det befintliga fängelset Columbiahaus i närheten av flygplatsen Tempelhof. Därifrån fördes fångarna till Gestapos högkvarter för förhör. När de inledande förföljelserna av politiska motståndare avslutades på våren 1934 upplöstes de flesta ”vilda” koncentrationslägren. Columbiahaus blev dock kvar och hamnade under den nya myndigheten Inspektoratet för koncentrationslägren och fick benämningen koncentrationsläger. Ansvaret för Columbiahaus fick Gestapo. Under 1935 planerade Gestapo att expandera Columbiahaus, men detta övergavs eftersom SS höll på med en omorganisation av koncentrationslägren och Columbiahaus omfattades inte av detta. Konsekvensen blev att Columbiahaus avvecklades i november 1936 och sedermera revs för att lämna plats för utbyggnaden av flygplatsen Tempelhof.

Nuvarande status: Raserat med monument (2009).

Adress: Columbiadamm 70, 10965 Berlin.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Platz der Luftbrücke.

Kommentar:

Det var fängelser som Columbiahaus som sedermera blev modellen för andra läger som upprättades av nazisterna i både Tyskland och det ockuperade Europa. Men med undantag av Dachau är det få som känner till de tidiga nazistiska lägren. Hade fängelset fortsatt att existera och inte rivits hade situationen säkerligen varit annorlunda.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).