Dachau


Dachau är en liten småstad med ca 40 000 invånare. I mars 1933 upprättade nazisterna ett koncentrationsläger i en gammal krutfabrik och blev sedermera det första officiella koncentrationslägret. Detta med anledning av att Bayern fick en nazistisk inrikesminister (Adolf Wagner) i mars 1933. När koncentrationslägren omorganiserades 1936 behölls Dachau. Nazisterna började då att fängsla homosexuella, Jehovas vittnen, präster, frimurare, prostituerade, judar och fångarna fick utföra hårt arbete. Dachau fick som nazismens första läger agera modell för alla andra koncentrationsläger som upprättades runt om i Tyskland och Europa. Dachau anpassades först för att klara av en kapacitet av 5000 fångar, men 1937 visade sig detta vara otillräckligt och man byggde därför ut lägret 1938. De första fångarna som sattes i Dachau var politiska fångar. De frigavs i regel efter ett par månader eller upp till ett år då nazisterna ansåg att de anpassats till det nya Tyskland. Efter krigsutbrottet kom Dachau att förse hela den sydtyska krigsindustrin med slavarbetare. I block 5 utförde Dr Sigmund Rascher medicinska experiment på fångar som utsattes för syrebrist, saltvattensförtäring, svält och nedkylning. Experimenten blev noggrant dokumenterade. På våren 1942 upprättades ett krematorium med två ugnar intill lägret.

På våren 1943 byggdes ett större krematorium med sex ugnar bredvid det gamla. Det nya krematoriet kallades för Baracke X och bestod förutom av kremeringsugnar även av bl.a. en gaskammare, ett likrum och desinfektionsrum för kläder.  Huruvida SS använde gaskammaren eller inte är något som fortfarande diskuteras. Enligt museet så användes den inte. Ca 2,5 kilometer norr om lägret i en by som heter Hebertshausen hade SS en skjutbana och där sköts ca 4000 sovjetiska krigsfångar.Auschwitz första kommendant Rudolf Höss tjänstgjorde först i Dachau och det var härifrån han fick idén med att ha texten Arbeit macht frei även över lägergrinden i Auschwitz. Lägret befriades av amerikanska styrkor den 29 april 1945. Barackerna brändes ner pga. ohyra och i likhet Bergen-Belsen och Buchenwald blev befrielsen filmad. Enligt nazistiska dokument registrerades mellan 1933 och 1945 206 000 fångar, men troligtvis är siffran större då fångar anlände utan att registreras.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (1997).

Adress: Alte Römerstrasse 75, 85221 Dachau.

Att ta sig dit: Pendeltåg från München till stationen Dachau och sedan buss till museet.

Kommentar:

Själva fånglägret (museet) var egentligen bara en liten del av lägret. Hela Dachau stad var egentligen en del utav koncentrationslägret och det finns flera informationstavlor som berättar om dessa längs vägen mellan stationen och museet. Ett alternativ till att ta bussen till museet är att promenera (ca 50 minuter) från stationen till museet och ta del av denna information. Flera byggnader som tillhörde SS finns kvar och museet har även frilagt fundament efter förstörda byggnader, bl.a. huvudentrén in till koncentrationslägerområdet (ej entrén till själva fånglägret).

Den lokala turistbyrån i Dachau försöker så gott det går att visa att Dachau består av mer än just det första nazistiska koncentrationslägret. Men staden kommer för all tid och evighet att förknippas med det första och ett utav de mest kända nazistiska koncentrationslägren. Nu för tiden är det lätt för västeuropéer att resa till Polen och Auschwitz, men före kommunismens fall i Östeuropa var det inte lika enkelt. Dachau blev då som det bäst bevarade lägret i dåvarande Västeuropa Västeuropas svar på Auschwitz.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).