Dresden - Münchener Platz


I en befintlig domstolsbyggnad vid Münchener Platz i Dresden hade den nazistiska Folkdomstolen (Volksgerichtshof) ett säte. Folkdomstolen existerade parallellt med det vanliga rättsväsendet och fanns runt om i Tyskland och hade som uppgift att ta sig an politiska fall som exempelvis högförräderi. Anledningen till att de vanliga domstolarna inte fick ta sig an fall av ”grövre” politisk art berodde på att Hitler ville vara säker på att de anklagade inte friades. Folkdomstolen var därför ett viktigt redskap för Hitler som genom att döma i linje med Hitlers önskningar säkerställde hans och nazisternas makt. Münchener Platz blev en central avrättningsplats för en större region som bl.a. omfattade lokala domstolar i Prag och Posen. De dödsstraff som utfärdades vid dessa domstolar skickade de dömda till Münchener Platz för ett verkställande av domen. Dödsstraffen verkställdes inte alltid omgående utan de dömda låstes in i fångceller i väntan på ett verkställande. Ca 1300 personer avrättades mellan 1933 och 1945. Mellan 1945 och 1956 använde först Sovjetunionen och sedermera Östtyskland domstolen vid Münchener Platz för att döma och verkställa dödsstraff.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Adress: George-Bähr-Strasse 7, 01069 Dresden.

Att ta sig dit: Spårvagn till hållplatsen Münchener Platz.

Kommentar:

Allt eftersom dödsstraffen blev vanligare insåg nazisterna att fler platser som låg närmare domstolarna behövdes för att kunna verkställa domarna.

Litteraturtips: Müller, Ingo: Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich (1992).