Dresden – Stasi fängelse


Efter andra världskriget upprättade Sovjetunionen ett fängelse och en militärdomstol i nordöstra Dresden för misstänkta regimkritiker. Domstolen kunde döma antingen dödstraff eller deportering till något Gulagläger i Sovjetunionen. I början på femtiotalet överlämnades fängelset till östtyskarna som upprättade ett nytt fängelse där östtyska regimkritiker och misstänkta regimkritiker fängslades. Även östtyska medborgare som försökt eller planerat att fly eller misstänktes för att fly fängslades. Dessa utsattes för intensiva förhör om sina planer och eventuella medhjälpare på både öst och västsidan. Fängelset existerade fram till att muren föll på hösten 1989 och under denna tid var mellan 12 000 – 15 000 östtyska medborgare fängslade. I början på december 1989 ockuperade demonstranter fängelset och förhindrade att alla dokument rörande fångarna och informatörer förstördes. I det kaos som uppstod frigavs även de sista kvarvarande fångarna. Därefter upphörde all fängelseverksamhet.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Adress: Bautzner Strasse 112a, 01099 Dresden.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Att ha suttit i ett östtyskt (Stasi) fängelse kan inte på något vis ha varit en angenäm vistelse, men i jämförelse med ett nazistiskt fängelse eller ett koncentrationsläger får jag uppfattningen att Stasis fängelser verkar ha varit en promenad i parken i jämförelse.

Litteraturtips: Gieseke, Jens: Stasi: Östtysklands hemliga polis, 1945-1990 (2017).