Eckerwald


Ca fem kilometer öster om staden Rottweil i delstaten Baden-Württenberg upprättade tyskarna i januari 1944 en fabrik som ingick i ett program som kallades för Operation Wüste. Programmet syftade till att framställa syntetbränsle ur oljeskiffer. Sammanlagt upprättades tio stycken Werken och sju stycken läger som var anslutna till Werken. Det var i dessa läger som slavarbetarna satt när de inte arbetade i fabriken. Samtliga sju läger var underställda koncentrationslägret Natzweiler-Struthof. Eckerwald fick benämningen Wüstewerk 10 men själva fånglägret låg ca två kilometer från Eckerwald i Schörzingen. Fram till att lägret avvecklades i april 1945 användes ca 1000 fångar som slavarbetare varav mer än 500 dog pga. missförhållanden.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavlor (2012).

Läge: 48° 10'35.38 N 8° 43'17.11 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Från huvudvägen (K5542) är det bara att följa skyltarna till platsen ca 500 meter in i skogen. Väl framme finns det en informationstavla över området och sedan är det bara att vandra på de markerade stigar som finns bland ruinerna. Vid varje ruin finns det en informationstavla och i en av de större mer välbevarade ruinerna finns det en liten men väl så informativ utställning (på tyska). Det som är positivt med platsen är att ruinerna är så pass välbevarade att det ger besökaren en bra överblick över området. Det är något speciellt med platser som Eckerwald, de ligger på en avskild plats i en skog, det enda som hörs är någon enstaka bil från huvudvägen, fåglar och eventuell vind som vidrör trädtopparna. När jag var där hade jag turen att det även låg lite regn i luften vilket bidrog till att besöket blev oerhört stämningsfullt. Detta är en plats där historien visar sig från sin allra bästa sida.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).