Esterwegen


I västra Tyskland längs gränsen mot Holland finns det ett område som heter Emsland. I detta område upprättade det preussiska inrikesministeriet på sommaren och hösten 1933 tre koncentrationsläger, Börgermoor, Esterwegen och Neususturm. De tillhörde den första generationen av koncentrationsläger som uppkom i samband med Riksdagshusbranden i Berlin, februari 1933. Tanken var att de skulle byggas för en kapacitet av ca 10 000 fångar. De fångar som sattes i något av dessa läger var främst politiska motståndare till nazisterna och som fängslats utifrån något som kallades för skyddshäkte (Schutzhaft). Lägren vaktades av SS och SA medlemmar från Papenburg men stod inte under SS kontroll utan det var det preussiska inrikesministeriets som kontrollerade lägren. I december 1933 utfärdades en amnesti för ca 1200 – 1500 fångar som ansågs vara ”rehabiliterade”. Först när Heinrich Himmler och hans SS övertog kontrollen av de tyska koncentrationslägren på våren 1934 hamnade dessa tre läger under SS kontroll. Ungefär samtidigt förflyttades Börgermoor och Neususturm till det preussiska rättsväsendet som gjorde om dem till fängelser. Esterwegen kvarstod som koncentrationsläger.

Efter SS övertagande av Esterwegen genomgick lägret en omfattande utbyggnad av både fånglägret och SS området. Ursprungligen bestod lägret av tjugo fångbaracker för ca 2000 fångar. Efter SS övertagande 1934 kvarstod tio av dessa. SS byggde en hög vit mur runt lägret och utanför lägret byggdes en sportanläggning och en swimmingpool för SS. En lägergata löpte genom hela lägret från den bortre änden av fånglägret, genom SS området och ut genom lägergrinden. Ca 1000 fångar satt i lägret, bl.a. 1935 års vinnare av Nobels fredspris Carl von Ossietzky, och dessa utnyttjades som slavarbetare. Förutom politiska fångar sattes även andra kategorier fångar i lägret. Esterwegen var fram t.o.m. 1936 tillsammans med Dachau Tysklands största koncentrationsläger. När koncentrationslägren genomgick en omorganisation 1936 avvecklades även Esterwegen och dess fångar skickades till Sachsenhausen för att bygga ett nytta koncentrationsläger. Esterwegen överlämnades till inrikesministeriet och transformerades om till fängelseläger nr VII. Esterwegen fördes samman med övriga Emsland läger och blev ett av totalt femton läger i Emsland. Lägret befriades i april 1945.

Mellan 1933 och 1945 upprättades det 15 läger i Emsland vilka kallades för Emslandlägren. Lägren hade olika funktioner under olika perioder. Mellan 1933 och 1936 fanns det koncentrationsläger, mellan 1934 och 1945 fanns det fängelser, mellan 1939 och 1945 militärfängelser och krigsfångeläger och slutligen mellan 1944 och 1945 fungerade några utav dem som satellitläger till Neuengamme.  Sammanlagt satt det ca 80 000 i dessa läger, plus mellan 100 000 – 180 000 krigsfångar. Ca 38 000 fångar dog, av dessa ca 35 000 sovjetiska krigsfångar. Lägret var intakt efter befrielsen och övertogs av den brittiska armén för att internera tyskar som misstänktes för krigsförbrytelser.

Nuvarande status: Raserat med museum (2011).

Läge: 53°00'28.90" N 07°38'21.55" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fram till 2001 kom lägret att användas för olika militära syften och barackerna och övriga byggnader revs eller demonterades allt eftersom. 2006 påbörjades arkeologiska utgrävningar av lägret och delar av den ursprungliga lägergatan, fundament av baracker och vakttorn har frilagts. Sedan hösten 2011 finns det ett museum. 

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).