Felsennest


Den 10 maj 1940 inleddes det tyska anfallet (Fall Gelbpå det västeuropeiska fastlandet och samma dag anlände Hitler till Felsennest. Här hade den tyska krigsmakten (Wehrmacht) upprättat ett FHQ på en kulle strax utanför det lilla samhället Rodert. Det var härifrån som Hitler övervakade anfallet på Västeuropa. Felsennest var det första stationära FHQ som användes av Hitler. Felsennest var i jämförelse med exempelvis Wolfsschanze i Ostpreussen väldigt litet och bestod bara av ett fåtal baracker (matsal, mäss, garage, kartrum). Den enda bunker som upprättades var Hitlers personliga. Det var bl.a. i Felsennest som Hitler mottog fallskärmsjägare som intagit Eben-Emael och tilldelade dem medaljer. Den 6 juni lämnade Hitler Felsennest och begav sig till sitt nya FHQ Wolfsschlucht i Belgien. Han beordrade att Felsennest skulle bevaras för framtida generationer som ett monument för den tyska segern. Av detta blev det inget och i mars 1945 när de amerikanska styrkorna närmade sig Felsennest förstörde tyskarna Felsennest.

Nuvarande status: Raserat (2008).

Läge: 50°32' 54.16" N 06°46' 15.66" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns inga skyltar som informerar om platsen. Ruinerna efter Hitlers bunker ligger alltjämt kvar och har blivit ett med naturen. Andra delar av området ligger nu på privat mark. Av övriga baracker inom Sperrkreis I (säkerhetszon) finns endast fundamenten av kartrummet kvar där Hitler och hans generaler höll sina militärkonferenser och diskuterade fälttåget. Det märks dock att platsen besöks emellanåt då området är upptrampat.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).