Fuhlsbüttel


Mellan 1933 och 1945 var detta ett Gestapofängelse som kallades för Kola-Fu (konzentrationslager Fuhlsbüttel). Fängelset låg i ett redan befintligt fängelse och var för de flesta fångar en anhalt på vägen till något annat fängelse eller koncentrationsläger. I jämförelse med andra och större koncentrationsläger var antalet fångar och offer betydligt mindre, men detta innebär inte att fångarna behandlades annorlunda än fångar som satt i de större koncentrationslägren.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2008).

Adress: Suhrenkamp 98, 22335 Hamburg.

Att ta sig dit: endeltåg eller tunnelbana till stationen Ohlsdorf.

Kommentar:

Det finns knappast något fängelse i Tyskland och de av Tyskland ockuperade staterna som inte kom att användas av nazisterna för olika syften. Jag vet inte på hur många utav dem som det har upprättats någon form av museum eller minnesmärken, men i Tyskland finns det i alla fall ett moraliskt krav från omvärlden att det ska upprättas någon form av minnesmärke i stort sett vid varje plats som kan kopplas samman med nazismen. Problemet kan bli att det i så fall blir svårt att utesluta någon plats eftersom alla platser i Tyskland på det ena eller andra sättet har en koppling till Nazityskland.

Litteraturtips: Browder, George C: Foundations of the Nazi police state – The Formation of the SS and SD (1989).