Gardelegen


När de allierade på alla fronter tryckte de tyska arméerna tillbaka evakuerade tyskarna de koncentrationsläger som låg alltför nära fronten. De kvarvarande fångarna som inte var alltför svaga tvingades iväg på vad som kallades för dödsmarscher mot andra läger som låg längre ifrån fronten. Namnet dödsmarsch kommer ifrån att under själva marscherna dog tusentals fångar av utmattning, sjukdom eller att de mördades av SS. När ledningen för koncentrationslägret Dora-Mittelbau i början på april beordrade en evakuering av lägret samt dess satellitläger påbörjades en dödsmarsch mot lägren Bergen-Belsen, Sachsenhausen och Neuengamme. Efter några dagar nådde ca 4000 fångar fram till staden Gardelegen i delstaten Sachsen-Anhalt.

Tåget de hade evakuerats i kunde inte längre fortsätta pga. att rälsen var förstörd. Fångarna blev då tvungna att fortsätta till fots, men ca 1000 fångar var för svaga och dessa fördes till en stor lada. Den 13 april 1945 mördades fångarna av förband från SS, lokala polisförband och Hitlerjugend. Fångarna låstes in i ladan som sedan antändes och alla som försökte fly sköts skoningslöst ned av vakterna utanför. Nästa dag den 14 april återvände vakterna för att undanröja bevisen och skjuta eventuella överlevande, men den snabbt avancerande amerikanska armén omintetgjorde tyskarnas planer. När amerikanarna upptäckte massakern fann de 1016 förkolnade kroppar som i de flesta fall inte gick att identifiera.

Nuvarande status: Raserat med informationstavlor (2008).

Läge: 52° 32' 16 N, 11° 25' 19 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Intill platsen upprättades det en kyrkogård för offren och Gardelegen stad ålades att sköta skötseln av kyrkogården för all framtid.

Litteraturtips: Blatman, Daniel: The Death Marches: The Final Phase of Nazi Genocide (2003).