Germania


Tidigt på morgonen den 23 juni 1940 besökte Hitler tillsammans med ett stort sällskap Paris, däribland arkitekterna Albert Speer, Hermann Giesler och skulptören Arno Breker.  Besöket varade inte mer än ca tre timmar men Hitler hann bl.a. besöka Trocadero (intill Eiffeltornet), Sacre Coeur, Madeleine kyrkan, Operan, Champs Elysses och givetvis Les invalides där Napoleon ligger begravd. Hitler var oerhört imponerad av stadens neoklassiska arkitektur och kulturella utsmyckning och sade att staden inte får förstöras, den gav inspiration men skulle ändå blekna i jämförelse med det framtida Berlin. Tanken var att Berlin skulle döpas om till Germania och bli en världshuvudstad (Welthauptstadt) och stå klar 1950. 1937 blev Albert Speer utnämnd av Hitler till Generalinspektör för ombyggnationen av rikshuvudstaden.

Det nya Berlin skulle kretsa kring den fem kilometer långa Nord-syd axeln. Längst söderut på axeln skulle Südbahnhof ligga och därifrån utgick det en gigantisk paradgata ända upp till Nordbahnhof. Längs paradgatan skulle det upprättas monumentala byggnader i vilka civila och militära myndigheter skulle husera. Även stora kulturella byggnader såsom operor, teatrar och museer skulle upprättas. Paradgatan skulle vara bilfri och det planerades en underjordisk motorväg under hela området. Det är framförallt två stora byggnadsprojekt som skiljer sig från de andra och det är för det första en jättelik Triumfbåge i den södra änden. Till arkitekturen är den slående lik Triumfbågen i Paris men med den skillnaden att Germanias Triumfbåge skulle väga ofantliga 2,5 miljoner ton och vara nästan hundra meter hög. Om den realiserats hade Paris Triumfbåge fått plats i Germanias Triumfbåges öppning. Triumfbågen var tänkt att bli ett stort minnesmonument där namnen på de ca 1 800 000 tyska soldater som stupade i (första) världskriget skulle inristas i väggarna.

Men den i särklass största byggnaden var den s.k. Volkshalle (Folkkammaren), så stor att Eiffeltornet skulle ha fått plats. Begreppet Volk var oerhört starkt värdeladdat för nazisterna och det har klara rasistiska innehåll. Volkshalle skulle bli symbolen och samlingsplatsen för det segerrika och överlägsna ariska folket. Hitler hämtade inspiration från Pantheon i Rom när han framlade sina önskemål för Speer hur Volkshalle skulle utformas. Volkshalle skulle vida överlägset bli den största byggnaden i hela Germania och utan motstycke även utanför Tyskland. Till höjden skulle den mäta 320 meter med en örn som har en jordglob i klorna. Detta skulle symbolisera det tyska världsherraväldet. Innandömet skulle bli 38 000 kvadratmeter, en takhöjd på 250 meter och plats för 180 000 personer. Kondensen från dessa människor skulle när det nått toppen av domen bildat regn. Än idag har inget liknande gigantiskt byggnadsprojekt byggts eller ens planerats.

Men att upprätta sådana stora byggnader över ett sådant stort område var inte utan problem. Ett problem var vad man skulle göra med alla de människor vars bostäder man var tvungna att riva för att göra plats för Germania. Det beräknades att ca 60 000 lägenheter behövdes rivas. Ett annat problem var om marken de skulle byggas på var lämplig. Hitler hade alltid varit en visionär och ville uppnå än det ena och än det andra, hur det skulle göras överlät han för det mesta åt andra utan att reflektera om det verkligen var genomförbart. Hitler förväntade sig helt enkelt att det skulle lösas. Detta föll på Speer som var skeptisk till om det verkligen gick att bygga byggnader som Triumfbågen och Volkshalle på Berlins mark.

För att undersöka detta byggdes under 1941 en Schwerbelastungskörper som vägde 12 650 ton, var 32 meter hög och placerades på Triumfbågens tilltänkta plats. 18 meter låg under mark och trycket som Schwerbelastungskörper genererade motsvarade det tryck som den tilltänkta Triumfbågen skulle generera, på så vis skulle man kunna kontrollera om marken höll. Om Schwerbelastungskörper inte sjönk mer än sex centimeter uppfyllde marken de krav som Triumfbågen krävde, men under de tre år som mätningarna pågick sjönk den 18 centimeter. När Speer berättade detta för Hitler viftade han bara bort uppgiften. Endast en av de planerade Germania byggnaderna förverkligades och det var Haus der Fremdenverkehrs. Byggnaden skadades svårt under kriget och revs senare. Inga andra byggnadsprojekt tillhörande Germania förverkligades. Enbart vissa markarbeten, tunnelbyggen och den nyss nämnda Schwerbelastungskörper påbörjades eller förverkligades. Speer lät i alla fall bygga en stor modell av Germania som Hitler vid flera tillfällen stod och beundrade, kommenterade, skissade och föreslog förändringar.

Nuvarande status: Museum (2011).

Adress: General-Pape-Strasse, 121 81 Berlin (Schwerbelastungskörper).

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationerna Platz der Luftbrücke eller Julius Leber brücke.

Kommentar:

Pga. närliggande bostadshus gick det inte spränga bort Schwerbelastungskörper. Sedan 1995 är den ett historiskt landmärke och det har upprättats ett litet museum på platsen som informerar om nazisternas planer med Welthauptstadt Germania.  Berlin var ingalunda den enda staden som Hitler hade stora planer för, men de var i särklass de största och mest omfattande. Runtom i Tyskland och Österrike finns det faktiskt byggnader som nazisterna byggde och som står kvar utan att någon egentligen reflekterar över dem. En sådan är exempelvis konstmuseet (Haus der kunst) i München. I München hade även Hitler planer på att låta Hermann Giesler bygga ett mausoleum utifrån Pantheon som modell där han (Hitler) skulle begravas och i Linz var det tänkt att Speer skulle bygga ett gigantiskt Führermuseum. Det var inte så att det skulle vara ett museum tillägnat Hitler utan det skulle visa allehanda föremål som bl.a. stulits från andra stater. Både mausoleet och museet förblev ritningar.

Hitler hade en uppfattning om att stora monumentala byggnadsverk var en avspegling av den härskare som låtit uppföra dem, desto större byggnader desto större härskare. De flesta byggnadsprojekt som nazisterna planerade och förverkligade bär neoklassicistiska drag och härstammade från antikens Grekland eller Romarriket. Hitler hänfördes av den storslagenhet som de präglades utav trots att den kultur de representerade sedan länge är borta. Det var så Hitler tänkte när han skissade på byggnader, att de i likhet med ruinerna efter antikens Grekland och Romarriket skulle fascinera och hänföra framtida generationer och alltid vara en påminnelse om en historisk storslagen kultur. Skillnaden var att Germania skulle väcka en ännu större beundran hos eftervärlden än vad Akropolis, Colosseum och pyramiderna gör.

Litteraturtips: Speer, Albert: Memoarer – Tredje riket inifrån (1970).