Halbe


Utanför Halbe, ca tre mil sydöst om Berlin, ligger Tysklands största krigskyrkogård med ca 22 000 tyska soldater som stupade i och omkring Halbe vid månadsskiftet april/maj 1945. Den tyska 9:e armén hade slutits inne kring Halbe och förintades av den sovjetiska Röda armén.

Nuvarande status: Kyrkogård (2010).

Adress: Am Friedhof, 15757 Halbe.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Majoriteten av gravarna innehåller oidentifierade kroppar och kroppar hittas fortfarande vid slagfälten omkring Halbe och som förs till sista vilan på kyrkogården.

Litteraturtips: Sennerteg, Niclas: Nionde arméns undergång: kampen om Berlin 1945 (2007).