Happurg – Doggerstollen


Vid Happurg finns det ett berg som heter Houbirg och där påbörjade tyskarna i maj 1944 att upprätta ett flertal tunnelkomplex i vilka det skulle tillverkas flygplans motorer. De fångar som arbetade med tunnlarna satt i Hersbruck, ca fem kilometer från Houbirg. Tunnlarna kom dock aldrig att hinna färdigställas och någon produktion av motorer ägde aldrig rum. Av de ca 9000 fångar som arbetade med tunnlarna dog ca 4000.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavlor (2014).

Adress: Höhenweg, 912 30 Happurg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Även om komplexet aldrig blev färdigställt finns tunnlarna kvar men de är i så pass dåligt skick att rasrisken är överhängande och därför är samtliga ingångar igenmurade. Enbart öppningar för fladdermöss har skapats. Ingångarna är inte helt lätta att hitta men de ligger i sluttningen ovanför det café i slutet på Höhenweg där man också parkerar bilen. Följ sedan stigen och ta av till vänster och efter ca 150 – 200 meter finns den första ingången. Det finns i alla fall fem ingångar som går att upptäcka och vid den ena finns det informationstavlor och monument.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).