Hebertshausen


Ca 2,5 kilometer norr om Dachau ligger det ett litet samhälle som heter Hebertshausen och där byggde SS en skjutbana (fem långa och två korta banor) under åren 1937 och 1938. Det byggdes även en administrativ byggnad och ett litet hotell tillhörande skjutbanan. Under 1941 och 1942 mördades ca 4000 sovjetiska krigsfångar vid den ena korthållsbanan. Fångarna fördes fram med handfängslen ca 70 åt gången och ställdes upp i rader om fem och mördades av SS. Anledningen till att de mördades här var att korthållsbanorna hade kulfång. Kropparna fördes sedan till krematoriet i Dachau och kremerades. Skjutbanan var en av de största avrättningsplatserna av sovjetiska krigsfångar inom det tyska riket. Förutom sovjetiska krigsfångar mördades även fångar från bl.a. Dachau men också fångar från andra platser.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2010).

Adress: Freisinger Strasse 124, 85221 Dachau.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Grindstolparna till skjutbanan står fortfarande kvar och det går tydligt att se skruvhålen på stolparna efter SS runorna. Amerikanska trupper använde skjutbanan efter kriget och 1964 upprättade f.d. fångar ett monument vid korthållsbanan. Skjutbanan förklarades så sent som 2006 för en gravplats.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).