Hinzert


Detta reformeringsläger för antinazistiska personer upprättades 1939 var det näst största lägret i Rhenlandet (det största var Osthofen). Fångarna fick bl.a. arbeta med att bygga Västvallen (Siegfriedlinjen) som var ett tyskt svar på den franska Maginotlinjen. Lägrets officiella namn var SS-Sonderlager-Hinzert och lägrets organisation liknade andra (koncentrations) läger. Frånvaron av gaskammare och speciella avrättningsplatser innebar inte att tillvaron för fångarna nödvändigtvis var bättre än i andra läger. Fångar som blivit utvalda att mördas flyttades helt enkelt till andra platser där de mördades. De mest kända aktionerna berörde ca 100 arbetsstrejkande medborgare från Luxemburg som mördades i närheten av lägret under 1942. Lägret var fram till november 1944 ett oberoende läger med egna s.k. satellitläger men kom fr.o.m. då och fram till krigsslutet att tillhöra Buchenwalds organisation. Lägret låg en bit utanför Hinzert och det bestod av ett tiotal baracker. Dessa stod kvar när lägret evakuerades i mars 1945. Barackerna revs dock efter kriget eftersom materialet behövdes för andra ändamål i efterkrigstidens Europa.

Nuvarande status: Raserat med museum (2008).

Adress: Gedenkstätte Hinzert, 54421 Hinzert-Pölert.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museet är mycket modernt med en speciell arkitektur på byggnaden. Står man på insidan av museet och tittar mot den ena kortsidan har det skapats en illusion av lägrets baracker. Det ser alltså ut som om barackerna verkligen finns kvar på utsidan.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).