Hötensleben


Ca tre mil väster om Magdeburg ligger det en liten stad som heter Hötensleben och där finns det ett museum och bevarade delar av den f.d. gränsen mellan Väst och Östtyskland. Hötensleben låg på den östtyska sidan men Västtyskland låg bokstavligen runt hörnet. I samband med Östtysklands grundande 1949 visade det sig att östtyska medborgare okontrollerat flydde till väst vilket på sikt riskerade att utarma den östtyska arbetskraften. För att förhindra detta upprättades en hårdbevakad gräns. Gränsen mellan Väst och Östtyskland var ca 140 mil lång och sträckte sig från Östersjön ner till Tjeckoslovakien. Gränsposteringarna kom under årens lopp att byggas om och förstärkas för att säkerställa att ingen, eller i alla fall så få möjligt, utan tillstånd kunde passera. Det fanns förvisso ett flertal olika gränsövergångar som i synnerhet västtyskar kunde utnyttja medan möjligheten för östtyskar att resa till väst var oerhört begränsad och präglades av en komplicerad och trög byråkrati.

Mellan gränsövergångarna stod gränsen under hård bevakning dygnet runt och hade delats upp i olika säkerhetszoner (förbjudna zoner) med hinder som var oerhört svåra att passera. Själva avgränsningarna började ca 300 meter in på östtysk mark och vissa hus hade det första hindret mer eller mindre på bakgården. Diverse larmsystem, minor och patrullerande hundvakter bidrog till att ett flyktförsök var så gott som dömt att misslyckas. Ville någon fly var denne så gott som tvungen att hitta alternativa metoder. Men kostnaderna och underhållet av gränsen kostade den östtyska staten enorma summor (miljarder) som säkerligen bidrog till dess ekonomiska förfall. Efter murens fall och gränsens öppnande i november 1989 avvecklades och demonterades gränsen i rask takt eftersom den var en symbol för både förtryck och ett delat Tyskland. Men på ett flertal platser, däribland Hötensleben, har delar utav den bevarats för eftervärlden.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2011).

Adress: Schöninger Strasse, 39393 Hötensleben.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Detta utomhusmuseum är öppet dygnet runt och ger en bra överblick hur det en gång för inte så länge sedan såg ut mitt i Europa. Informationstavlor (tyska) finns utplacerade längs en slinga på ca 500 meter som berättar om varje form av hinder eller föremål som östtyskarna upprättade för att förhindra flykt.

Litteraturtips: Gieseke, Jens: Stasi: Östtysklands hemliga polis, 1945-1990 (2017).