Hürtgenwald


De mest kända militära slagfälten på västfronten är utan tvekan Normandie, Holland (Operation Market Garden) och Ardenneroffensiven. Men förutom dessa fanns det givetvis andra mindre kända slag vars omfattning och betydelse inte kan underskattas. Ett av dessa slag utspelades mellan september och december 1944 i Hürtgenwald i västra Tyskland. Slaget om Hürtgenwald är det längsta slaget som amerikanska styrkor någonsin utkämpat och syftade till att förhindra att tyska förstärkningar skickades norrut för att bekämpa Operation Market Garden (se Arnhem och Nijmegen). Tyskarna bjöd på hårdnackat motstånd och utnyttjade Västvallens (Westwall) fortifikationer och bunkrar. Detta gjorde det svårt för amerikanarna att bryta ner det tyska motståndet. Området bestod även av mycket svårtillgänglig terräng och det var svårt för amerikanarna att hitta alternativa vägar. Detta utnyttjades av tyskarna vilket gjorde det lättare för dem att bekämpa de amerikanska styrkorna.

Militärhistoriker har ifrågasatt operationen eftersom de amerikanska befälhavarna på förhand borde ha insett det problematiska med att använda stridsvagnar och oerfaren militär personal i ett område som Hürtgenwald. Lägg därtill att amerikanarna underskattade stridsmoralen hos de tyska styrkorna som trots motgångar fortfarande var stark. Framförallt när kriget kom till själva Tyskland. Hürtgenwald kom också att användas av tyskarna för deras förberedelser inför den kommande Ardenneroffensiven i december 1944. Amerikanarna lyckades aldrig uppnå sina militära mål och när tyskarna inledde sin Ardenner offensiv i mitten på december gick striderna in ett nytt skede på annat håll.

Under striderna på hösten 1944 anmäldes Private Robert Cahow, USA, från det 311:e regementet, 78:e infanteridivisionen saknad i strid. Det är egentligen inget märkvärdigt med det eftersom det finns tusentals soldater vars öde och kvarlevor aldrig kunnat fastställas. Men Cahows kvarlevor hittades 56 år senare och fördes tillbaka till USA där han begravdes.

Nuvarande status: Museum/monument/kyrkogårdar (2022).

Läge: 50°39'38.94 N 06°19'44.65 E (Robert Cahows grav).

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Hürtgenwald hamnar i skymundan av de mer kända slagen på västfronten som ägde rum i bl.a. Normandie, Arnhem, Ardennerna och Monte Cassino. Men för den som är intresserad av militärhistoria och ruiner som bär tydliga spår av strider så är Hürtgenwald en guldgruva. I skogen kring Simonskall finns det en uppsjö av bunkerruiner och skyttevärn samt en minnestavla för Luftwaffe manskap. I Raffelsbrand finns Robert Cahows symboliska grav och i Vossenack finns en tysk krigskyrkogård där bl.a. fältmarskalk Walter Model ligger begravd. Kommersen kring Hürtgenwald är inte i närheten av vad den är i bl.a. i Ardennerna (Band of Brothers) men att vandra runt i skogen bland bunkrar och skyttevärn är klart värt ett besök och kan enkelt kombineras med just Belgien och Ardennerna.

Litteraturtips: McDonald, Charles B: The Battle of the Huertgen Forest (2002).