Inspektoratet för KZ


Detta var avdelning D (Amt D) inom SS-WVHA (SS-Wirtschafts Verwaltungshauptamt, SS Ekonomiska förvaltning) och hade ansvaret för administreringen av koncentrationslägren (KZ). Inspektoratet ligger bara några hundra meter från koncentrationslägret Sachsenhausen. Chefen för Inspektoratet var Gruppenführer Richard Glücks som därmed hade ett stort ansvar för allt vad koncentrationslägren representerade. Glücks begick självmord några dagar efter att Tyskland kapitulerat. Auschwitz förste kommendant, Rudolf Höss, fick i januari 1943 posten som chef för Amt D I, en underavdelning inom Amt D.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2008).

Adress: Heinrich Grüber platz, 16515 Oranienburg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Utställningen är på tyska och någon engelsk översättning finns inte. Av den ursprungliga inredningen finns det inget kvar eftersom denna avlägsnades av Sovjetunionen. Detta är synd eftersom utställningen blir väldigt steril med alla informationstavlor som fyller rummen. Utanför inspektoratet finns det villor som cheferna inom inspektoratet bodde i. 2008 är dessa privata villor.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).