Kaltenkirchen


Detta läger upprättades i augusti 1944 och var ett satellitläger till Neuengamme. Det var inte stort och fångarna kom från olika länder och de tvingades att arbeta med att förlänga landningsbanan på en närliggande militärflygplats. Lägret evakuerades efter häftiga allierade bombanfall i mitten på april 1945. Under de åtta månader som lägret existerade dog ca 700 personer. Lägret förstördes i samband med krigsslutet.

Nuvarande status: Raserat med museum (2007).

Läge: 53° 50' 3.5" N, 9° 53' 9" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

De officiella och större koncentrationslägren som Sachsenhausen, Dachau, Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen m.fl. är betydligt mer kända och omtalade. Men det var satellitläger som Kaltenkirchen som bidrog till koncentrationslägrens stora omfattning.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).