Karlshagen I


Strax utanför Peenemünde där tyskarna ägnade sig åt rakettillverkning och provskjutning av V2 raketer upprättades i juni 1943 två stycken arbetsläger, Karlshagen I och II. Det första låg i närheten av produktionsanläggningen och det andra i den närliggande staden Karlshagen. De första fångarna kom från Buchenwald och fångarna utnyttjades som slavarbetare i tillverkningen av raketer. Lägren kom att underställas Ravensbruck och evakuerades i början av 1945.

Nuvarande status: Raserat med informationstavla (2013).

Läge: 54° 09' 05.38" N 13° 48' 04.18" E.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns fortfarande lite raserade bunkrar och lägerstolpar kvar på området. Utanför lägerområdet finns rampen till vilken nyanlända fångar anlände samt ruinerna efter vakthuset kvar. Sedan nittiotalet finns det vid varje historisk plats på området informationstavlor.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).