Lampaden


Under hösten 1943 började tyskarna experimentera med ett nytt för den tiden högteknologiskt vapen som fick namnet V3. Enkelt förklarat så rörde det sig om en högtryckspump som kunde avfyra multipla pilformade projektiler. Tester utfördes vid en anläggning utanför Stettin i nuvarande nordvästra Polen. En skarp anläggning började byggas inuti ett berg i Mimoyecques ca 15 kilomter sydväst om Calais i nordöstra Frankrike. Tanken var att därifrån bomba London med V3 projektiler, men Storbritannien hade fått information om platsen och bombade den sönder och samman innan den kunde tas i bruk.  

Men i slutet på november 1944 lyckades tyskarna i all hast bygga en ny enklare anläggning bestående av två högtryckpumpar vid en sluttning utanför Lampaden i västra Tyskland. Den första pumpen togs i bruk i december samma år och den andra pumpen i början på januari 1945. Sammanlagt avfyrades 183 projektiler var av 142 avfyrades mot staden Luxemburg, drygt fyra mil från Lampaden. Andra projektiler avfyrades mot mål under den pågående tyska Ardenneroffensiven. Träffsäkerheten var i stort sett lika med noll och den åstadkom inga större materiella skador. Pga. av dess minimala inverkan på kriget fick den inte heller något symbolvärde som vedergällningsvapen. 

Nuvarande status: Raserat (2022).

Läge: 49°38' 19.76" N 06°42' 59.77" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns egentligen ingenting kvar av anläggningen värd att besöka. En liten betongplatta vid den andra högtryckspumpen. En liten öppning för fladdermöss och andra mindre djur i den annars förseglade ingången till det som en gång var förråd i berget. Det var allt jag kunde hitta när jag besökte platsen. Det går också att urskilja vart högtryckspumparna varit placerade eftersom sluttningen är lite urgröpt. Synd att det inte ens finns någon form av information på platsen.

Litteraturtips: Irons, Roy: Hitler´s Terror Weapons: The Price of Vengeance (2013).