Lichtenburg


I juni 1933 inrättades ett av de första nazistiska koncentrationslägren i ett slott från sextonhundratalet i staden Prettin ca tio mil söder om Berlin. Det var främst politiska motståndare till nazisterna som sattes i Lichtenburg och i september 1933 satt det ca 2000 fångar i lägret/slottet. När Sachsenhausen och Buchenwald öppnade 1936 respektive 1937 förflyttades Lichtenburgs manliga fångar till dessa läger och Lichtenburg blev det första koncentrationslägret för kvinnor. Lichtenburg avvecklades i samband med att det betydligt större koncentrationslägret Ravensbruck öppnade i maj 1939. Knappt ett hundratal dödsfall finns dokumenterade under Lichtenburgs existens.

På hösten 1933 gjorde den svenske ledaren för NSAP (Nationalsocialistiska arbetarpartiet), Sven Olov Lindholm ett studiebesök i lägret. Föga förvånande ger han en positiv och förskönande bild av lägret vars fångar inte alls lider någon nöd och den ”exercis” som utövas är bara till nytta och godo för de ”Marxistpampar” som till övervägande del sitter internerade.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2011).

Adress: Schlosstrasse, 06922 Prettin.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Hela slottet är ett museum om dess historia men det är bara en liten del av museet som behandlar slottets historia som koncentrationsläger. Den del av slottet som bevarat arvet efter koncentrationslägret är de f.d. straffcellerna. Där finns det även ett flertal monument. Detta var ett tidstypiskt koncentrationsläger där nazisterna tog det som fanns tillgängligt för att fängsla människor under en kortare obestämd tid. När nazisterna etablerat sig byggdes större och mer permanenta läger för att möta de ökade behoven av fler fängelseplatser. 

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).