Mühldorf am Inn


Väster om staden Mühldorf am Inn, Bayern, började tyskarna i maj 1944 att bygga en gigantisk fabriksanläggning för tillverkning av motorer och andra delar till det nya jetplanet Messerschmitt 262. Detta var en tidpunkt då den tyska krigsindustrin drabbades oerhört av de allierades flygbombningar och en tid då kriget började gå allt sämre. Ett sätt att skydda sina krigsproducerande fabriker var att förlägga dem inuti berg eller som i Mühldorf bygga enorma anläggningar som kunde stå emot bombningarna.

Fabriken kallades för Weingut I och bestod av en enormt stor valvsbyggnad, ca 400 meter lång och ca 85 meter bred och som delvis låg under jord. Lägret var underställt Dachau och det var även därifrån som slavarbetarna hämtades inledningsvis. Förutom själva fabriksanläggningen upprättades även ett fångläger som kallades för Mettenheim där fångarna inhystes. Det upprättades ett flertal mindre fångläger som kallades för Waldlager. Ca hälften av de ca 8000 fångar som tvingades till slavarbete i fabriken dog. I april 1945 när amerikanska trupper närmade sig Mühldorf tvingade SS iväg de kvarvarande fångarna på dödsmarscher västerut och i början på maj kom amerikanarna fram till platsen.

Nuvarande status: Raserat med informationstavlor (2018).

Läge: 48° 14´34" N, 12° 27´12" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ruinerna efter fabriken ligger inne i skogen och de är onekligen majestätiska. Det mesta är i raserat tillstånd men en del utav dem har ännu inte rasat samman utan står där som en påminnelse om vad som en gång fanns. Det gäller ändå att vara försiktig när man utforskar området pga. sprickor och armeringsjärn som finns överallt. Det finns även ruiner utspridda runt omkring själva fabriken av byggnader som var en del av hela komplexet. Det är dock inte alltid klart och tydligt vilken funktion de hade. Även Waldlager är värt ett besök, det finns ruiner/fundament kvar efter själva fånglägret och monument vid massgravarna.

Den ursprungliga tanken var att Messerschmitt 262 skulle vara ett jaktplan men Hitler envisades med att det skulle byggas som ett bombplan, men planets konstruktion var inte anpassad för detta, värdefull tid gick därmed till spillo och planet kom aldrig att påverka kriget i någondera riktningen. Planet var ändå vid tidpunkten världens snabbaste plan och det tillverkades i ca 1400 exemplar, ca tio finns bevarade, inget är flygdugligt.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).