München – Hofgarten


Konst var något som hade en framträdande position inom Tredje riket där framförallt bonde och arbetarkulturen hyllades. Men lika viktigt var det att visa vad nazisterna kallade för degenererad konst (Entartete kunst). På order av Hitler fick Josef Göbbels som chef för Rikskammaren för kultur order om att sammanställa en utställning om degenererad konst. Göbbels gav i sin tur presidenten för Rikskammaren för visuell konst, Adolf Ziegler, i uppdrag att sammanställa en utställning av konstföremål som ansågs vara skadlig för den tyska själen. Zieglers team samlade ihop ca 5000 föremål från olika håll i Tyskland och ur detta valdes ca 650 föremål som bl.a. representerade kubism, dadaism, futurism, surrealism, expressionism och impressionism.

Utställningen kallades för Entartete kunst och pågick mellan den 19 juli och den 30 november 1937 i en lokal i Hofgarten. Lokalen var egentligen inte alls anpassad för konstutställningar men detta var ett medvetet val för att förstärka det ”urartade” intrycket för besökaren. Föremålen var till synes placerade lite hur som helst men även detta var en medveten placering för att än mer förstärka det ”urartade”. Utställningen pågick parallellt med Grosse Deutsche Kunstausstellung i Haus der Kunst, München, där nazisterna visade upp den goda konsten. Entartete kunst blev en stor publiksuccé och besöktes av ca två miljoner medan Deutsche Kunstausstellung besöktes av ca 400 000 besökare. Om det stora antalet besökare berodde på att folk tyckte om det urartade eller om de verkligen ville se det urartade låter jag vara osagt. Efter München skickades utställningen ut på turné till andra städer i Tyskland.

Nuvarande status: Bevarad (2014).

Adress: Galeriestrasse 4, 805 39 München.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Odeonplatz.

Kommentar:

Exakt i vilken utsträckning lokalerna invändigt har förändrats sedan 1937 vet jag inte, men 2014 pågick det utställningar i lokalerna. Utvändigt har byggnaden genomgått mindre förändringar.

Litteraturtips: Petropoulus, Jonathan: Art As politics in the Third Reich (2007).