München – Königsplatz


Det politiska maktcentrat mellan 1933 och 1945 må ha varit Berlin men den nazistiska rörelsens vagga fanns i München. Det var i München som partiet bildats (1920) och frodats och det var i München som partiet hade haft sitt politiska högkvarter fram till 1933 i något som kallades för Bruna huset vid Königsplatz. Efter maktövertagandet 1933 lät Hitler bygga om Königsplatz för nazistiska ändamål. 22 000 granitplattor på en kvadratmeter vardera prydde Königsplatz. Här höll nazisterna politiska ceremonier och hyllningar till sig själva.

I den östra delen av Königsplatz lät Hitler bygga ett ärans tempel dit Hitler 1935 lät flytta kvarlevorna av de sexton personer som deltagit och dödats i kuppförsöket i november 1923. Dessa sexton personer hyllades som martyrer och kom inom naziströrelsen att få en närmast kvasireligiös status. Just glorifieringen av döden var ett viktigt inslag inom nazismen som i sin heroiska dödskultur aldrig förmådde att hylla livet. Ärans tempel bestod egentligen av två identiska öppna konstruktioner med åtta gravar vardera placerade i en nedsänkning. Varje tempel vaktades av en SS hedersvakt.

Bredvid varje tempel byggdes två byggnader Den ena kallades för Führerbau, där bl.a. Hitler hade ett arbetsrum och där Münchenavtalet undertecknades i september 1938. Den andra kallades för Verwaltungsbau i vilken traditionellt politiskt administrativt arbete bedrevs. Det nazistiska partihögkvarteret, det  s.k. Bruna huset låg i närheten av Führerbau och direkt bakom det norra av de två två ärans tempel. I ett hus mitt emot Bruna huset hade Hitlers ställföreträdare Rudolf Hess sitt kontor. I en annan byggnad och närheten av Verwaltungsbau hade SS sin riksledning och i närheten av Führerbau hade Hitlerjugend sin riksledning. Andra nazistiska myndigheter som var förlagda i närheten var bl.a. arbetsfronten, revisionsbyrån, SA riksledning, kvinnoföreningen, justitiemyndigheten, partirättsväsendet och rikskansliämbetet.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavlor (2014).

Adress: Königsplatz, 80333 München

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Königsplatz.

Kommentar:

Under kriget bombades Königsplatz och bl.a. det bruna huset blev mer eller mindre totalförstört. Men andra byggnader som bl.a. Führerbau, Verwaltungsbau, ärans tempel och SS riksledning klarades sig mer eller mindre oskadda. Men både det Bruna huset och ärans tempel revs efter kriget pga. av dess starka koppling till nazismen. Kistorna gjorda av zink smältes ner och återanvändes för andra syften. Kvarlevorna av de sexton martyrerna återfördes till anhöriga eller begravdes på andra okända kyrkogårdar. Kolonnerna revs och den nedsänkning där kistorna stod fylldes med jord men muren som omgav templen finns kvar. Tät vegetation skapar en biologisk mångfald för diverse insekter och djur i det var ärans tempel.

I Führerbau ligger det numera en högskola för musik och teater och Verwaltungsbau hyser ett museum. På baksidan av Verwaltungsbau finns tydliga spår av kriget. SS riksledning finns också kvar, i alla fall till största del, likaså några hus som tillhörde riksledningen för Hitlerjugend. Däremot är Hess hus borta sedan länge och på platsen där det Bruna huset låg finns sedan 2015 ett museum om det nazistiska München.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).