Neue Bremm


I februari 1943 upprättade Gestapo ett fängelse i Saarbrücken som kallades för Neue Bremm. Inledningsvis byggdes det enbart för manliga fångar och på sommaren 1943 satt mellan 400 – 500 fångar i fängelset. I december 1943 upprättades även en avdelning för kvinnliga fångar och i januari 1944 satt mellan 200 – 400 kvinnliga fångar i fängelset. Kommendant för fängelset var SS-Untersturmführer Fritz Schmoll. De fångar som hamnade i fängelset var bl.a. östeuropeiska slavarbetare, politiska fångar, asociala, krigsfångar och personer som misstänktes tillhöra eller ha samröre med motståndsrörelsen. Tanken var att fångarna skulle tillbringa en kortare tid i fängelset innan de skickades vidare till andra fängelser eller koncentrationsläger, men oftast av olika skäl blev fångar kvarhållna betydligt längre än planerat. Fångarna tvingades bl.a. till att röja upp i staden efter allierade bombanfall. Ca 20 000 personer gick igenom lägret under dess existens fram till december 1944. Mellan 600 – 800 personer satt fängslade vid ett och samma tillfälle och ca 80 bekräftade dödsfall finns registrerade. Många av dessa mördades efter att de dränkts i den vattenreservoar som fanns mitt i lägret.

Nuvarande status: Raserat med museum (2012).

Adress: Behrener Strasse 7, 66117 Saarbrücken.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Skillnaden mellan fängelser och koncentrationsläger kan många gånger vara hårfin eller helt obetydligt när det gällde behandling av fångar, men organisatoriskt och administrativt fanns det en skillnad. Koncentrationslägren lydde under SS – Wirtschafts Verwaltungshauptamt (SS Ekonomiska förvaltning) medan fängelser som Gestapo upprättade lydde under Reichssicherheitshauptamt (Rikets centrala säkerhetsbyrå).

Museet ligger på det forna manliga lägerområdet och är tillgängligt dygnet runt. Det enda som är bevarat är vattenreservoaren medan barackerna är markerade vilket ger en bra överblick av fängelset. Däremot är den kvinnliga delen av fängelset numera en del av ett industriområde. Runt omkring på området finns det informationstavlor om fängelsets historia.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).