Niederhagen


Detta läger upprättades i september 1941 och var förhållandevis litet till både ytan och antalet fångar. Endast ca 3900 fångar satt i lägret men av dessa var det inte mindre än 1285 som dog i lägret varav 56 officiellt blev avrättade. Fångarna fick främst arbeta med utbyggnaden av slottet Wewelsburg i närheten. Lägret avvecklades under 1943 och förutom ett dussintal fångar som hamnade under Wewelsburgs direkta administration (se Wewelsburg) förflyttades de övriga kvarvarande fångarna till Buchenwald. Lägret revs delvis eller så kom byggnaderna att användas i andra syften.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2007).

Adress: Ahornstrasse 1, 33142 Büren.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Niederhagen är ett av flera läger som till skillnad från de större lägren föll i glömska efter kriget. Att exempelvis f.d. lägerbyggnader byggdes om och fick nya funktioner är inget unikt i koncentrationslägrens historia. Lägerentrén och tillika kommendanturen var anno 2007 en stor privat villa. Den andra byggnaden som i likhet med lägerentrén inte revs utan renoverades är fångarnas kök som idag tillhör räddningstjänsten i Büren. Vid slottet Wewelsburg ett par kilometer därifrån finns det ett museum som bl.a. informerar om Niederhagen.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).