Oberklausen


I Nürnberg planerade Albert Speer att bygga Deutsches Stadion, en gigantisk stor anläggning med plats för ca 420 000 åskådare och med en höjd på ca 90 meter. Speer förstod att sikten från översta etage kunde innebära problem för åskådarna att överhuvudtaget kunna se händelserna nere på planen. För att undersöka detta lät Speer i en sluttning i Oberklausen, ca tre mil öster om Nürnberg bygga en fullskalig sektion, 100 meter lång, 70 meter hög, 75 meter bred och med plats för 42 000 åskådare, motsvarande en tiondel av den planerade stadion. Det byggdes även ett torn som mätte 40 ggr 50 m intill sektionen. Hitler var oerhört intresserad av bygget och besökte tillsammans med Speer bygget i mars 1938. Själva Deutsches Stadion kom inte längre än till lite förberedande markarbete innan allt arbete avbröts pga. krigsutbrottet 1939. Allt arbete och tester som pågick vid testanläggningen i Oberklausen avbröts också.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavla (2014).

Läge: 49° 34´04" N, 11° 34´27" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

För den som vill går det att gå upp till toppen, det finns upptrampade stigar lite varstans, men det är inte helt lätt med tanke på lutningen. På toppen har man en fin utsikt över området men det är tveksamt om den som suttit på översta raden verkligen hade kunnat se vad som utspelats nere på markplan.

Litteraturtips: Speer, Albert: Memoarer – Tredje riket inifrån (1970).