Ohrdruf


I november 1944 upprättades ett satellitläger till Buchenwald i Ohrdruf ca fyra mil sydväst om Buchenwald (Weimar). Lägret kallades för Aussenkommando Ohrdruf S III och fångarna tvingades att arbeta med ett omfattande tunnelkomplex i närheten som var tänkt att bli ett högkvarter för Wehrmacht. Högkvarteret hann aldrig färdigställas eller användas av Wehrmacht och fortfarande diskuteras det bland historiker vilket syfte bygget egentligen hade. Det satt främst judar som evakuerats från öst i lägret men även polska och sovjetiska krigsfångar. I mars 1945 började SS evakuera lägrets knappt 12 000 fångar och lägret befriades av amerikanarna den 5 april 1945. Under lägrets existens dog ca 4000 fångar.

När amerikanarna befriade lägret möttes de av lik som låg utspridda över lägret, en del lik hade SS försökt kremera över öppna eldar. Ohrdruf var inte det första lägret som befriades men det var det första lägret som de västallierade med egna ögon konfronterades med de nazistiska lägrens grymhet. Lägret besöktes av de västallierades överbefälhavare Dwight D. Eisenhower och de amerikanska generalerna George S. Patton och Omar N. Bradley samt en brittisk parlamentsdelegation som med egna ögon ville bevittna fasorna. Flera av de makabra fotografier som togs i lägret spreds sedan över världen. Efter kriget förstördes lägret.

Nuvarande status: Raserat med monument (2011).

Läge: 50°51'51.81"N 10°44'59.98"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget övertogs det forna lägerområdet av den sovjetiska Röda armén och sedan 1993 tillhör området det tyska Bundeswehr. Monumentet och det som finns kvar av tunnelkomplexen ligger inom militärt område och får inte beträdas utan tillstånd från Bundeswehr. Jag hoppas därför vid tillfälle att få kunna återvända.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).