Oranienburg - Klinkerwerk


På sommaren 1938 upprättades ett tegelbruk (Klinkerwerk) vid Lehnitz-Schleuse nordöst om Oranienburg. Fångarna tvingades arbeta med att tillverka bl.a. tegel och annat byggnadsmaterial som skulle användas för ombyggnationen av Berlin till den nya rikshuvudstaden Germania. Inledningsvis var Klinkerwerk tänkt som ett straffläger för fångar som brutit mot de regler som SS satt upp i andra läger men efterfrågan på arbetskraft gjorde att även ”vanliga” fångar hamnade i Klinkerwerk. I april 1941 blev Klinkerwerk ett satellitläger till Sachsenhausen med egen administration och fångarna inhystes i speciellt upprättade baracker. Det var i läger som Klinkerwerk som majoriteten av fångarna i Sachsenhausen dog och främst då genom arbete. Lägret låg intill en kanal som gjorde det möjligt att enkelt transportera in byggnadsmaterialet till Berlin. Den 10 april 1945 förstördes Klinkerwerk under ett allierat bombanfall och i slutet på april evakueras de kvarvarande fångarna till Sachsenhausen.

Nuvarande status: Raserat med informationstavlor (2008).

Adress: Lehnitzschleuse, 16515 Oranienburg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Stora delar av Klinkerwerk ligger numera på ett öde industriområde som inte får beträdas. Utanför stängslet finns det informationstavlor som informerar om vad som en gång låg på den öde platsen.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).