Oranienburg


Oranienburg var ett av de absolut första koncentrationsläger som upprättades efter riksdagshusbranden i februari 1933. I samband med branden fick SA och SS polisiära befogenheter och kunde därmed arrestera politiska motståndare och sätta dem i något som kallades skyddshäkte (Schutzhaft). Det innebar att politiska motståndare kunde fängslas godtyckligt utan några som helst grunder. Lägret upprättades av lokala SA förband i en gammal fabrik och var inte stort och det stängdes efter bara drygt ett år. Under det här året fängslades ca 3000 människor, främst kommunister och socialdemokrater. Som mest satt 735 människor fängslade och 17 dödsfall finns dokumenterade. I juli 1934 avvecklades lägret och fångarna förflyttades till Lichtenberg. Senare under kriget skadades lägret svårt och efter kriget revs ruinerna av lägret.

Nuvarande status: Raserat med minnestavla (2008).

Läge: 52°44'54.84" N 13°14'13.33" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Oranienburg är kanske det mest kända av de första koncentrationslägren som upprättades men som endast existerade en kort period. Troligtvis pga. av sin närhet till Sachsenhausen. Det var samtidigt läger som Oranienburg som lade grunden till läger som Auschwitz.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).