Potsdam – Garnisonkirche


Efter riksdagsvalet den 5 mars 1933 fick nazisterna knappt 44 % av rösterna vilket inte var tillräckligt för att få majoritet i riksdagen. Nazisterna var dock det särklassigt största partiet. Riksdagshusbranden i slutet februari 1933 och de efterkommande arresteringarna av politiska motståndare gjorde ändå att Hitler och nazisterna kunde styra utvecklingen i en för dem gynnsam utveckling.

Platsen för den nya riksdagens öppnande förlades i samråd mellan Hitler och rikspresidenten Paul von Hindenburg till garnisonskyrkan i Potsdam. Datumet 21 mars valdes ut med omsorg, det var nämligen samma datum som det enade Tysklands första riksdag hade samlats under Otto von Bismarck. Göbbels fick i uppdrag av Hitler att dra full nytta av evenemanget. Göbbels kallade dagen för Potsdamdagen och det skulle vara startskottet för det nya Tyskland vars framtid byggde på det gamla Tysklands storhet.

Garnisonskyrkan hade byggts av de preussiska kungarna i början på 1700-talet och därmed länkat samman Preussen med de kristna traditionerna. Både Fredrik den I och den II (store) var begravda i kyrkans krypta. Med denna bakgrund är det inte svårt att förstå varför nazisterna var angelägna om att förlägga ceremonin till Potsdam. Vid öppnandet var Hindenburg klädd i en preussisk fältmarskalks uniform och var öppnandets centralfigur. Hindenburg ansågs vara länken mellan den gamle avsatte monarken Wilhelm den II och Tysklands nya rikskansler Adolf Hitler.

Hitler var klädd i en svart kostym och intog rollen som en underordnad tjänare. Detta skulle symbolisera ett nationellt återuppvaknande genom en förening av det gamla (Hindenburg) med det nya (Hitler). Efter öppnandet tog Hindenburg emot en militärparad som genomfördes av armén, SA, SS och Stahlhelm. Under paraden stod Hitler och hans hejdukar på behörigt avstånd bakom Hindenburg. Två dagar senare när riksdagen öppnade i Krolloper och i Hindenburgs frånvaro var det ingen tvekan om vem som var husets herre. Kyrkan skadades svårt i krigets slutskede och ruinerna revs i slutet på sextiotalet.

Nuvarande status: Raserad med monument (2011).

Adress: Breite Strasse 7, 14467 Potsdam.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

2008 fördes en diskussion huruvida kyrkan skall återuppbyggas men det är lite kontroversiellt. Inte bara för att nazisterna utnyttjade kyrkan för sina syften i mars 1933, utan även för att kyrkan med dess koppling till de preussiska militära traditionerna återigen ska bli en symbol för militarism.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).