Potsdam - Lindenstrasse 54


På Lindenstrasse 54 i Potsdam fanns ett fängelse mellan 1933 och 1945 för fångar som bl.a. dömts av den nazistiska Folkdomstolen. Det satt även ca 800 tvångsarbetare från 23 nationer. Efter kriget övertogs fängelset av den sovjetiska militärtribunalen som blev kvar fram till 1953 då det övertogs av den östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Stasi blev kvar fram till 1989 när Östtyskland föll samman.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2008).

Adress: Lindenstrasse 54, 14467 Potsdam.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museets fokus ligger på kommunismen. I en intilliggande byggnad fanns en domstol som dömde folk till tvångssteriliseringar i enlighet med de nazistiska ärftlighetslagarna.

Litteraturtips: Gieseke, Jens: Stasi – Stasi: Östtysklands hemliga polis 1945-1990 (2017).