Prinz Albrecht Palast


På Wilhelmstrasse 102 låg Prinz Albrecht Palast och där hade SD (Säkerhetstjänsten) inrättat sitt högkvarter 1934. 1939 blev SD en del utav det nyinrättade RSHA (Rikets centrala säkerhetsbyrå) i vilken alla polisiära departement inom SS samlades. 1941 påbörjades en omfattande ombyggnation av palatset för att bli chefen för RSHA Reinhard Heydrichs officiella tjänstebostad. RSHA var den myndighet som hade det yttersta ansvaret för bl.a. Förintelsen och palatset kan därför sägas vara de nazistiska brottens högborg varifrån all verksamhet utgick. I november 1943 skadades palatset svårt under ett bombanfall och renoverades aldrig. Ruinerna förstördes slutligen 1949 och det enda som finns kvar är fundamenten efter kolonnaden vid grinden in till innergården.

Nuvarande status: Raserat med museum (2010).

Adress: Wilhelmstrasse 102, 10963 Berlin.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Kochstrasse.

Kommentar:

Prinz Albrecht Palast låg precis snett bakom Gestapos högkvarter på Prinz Albrecht Strasse och är en del av utställningen Topographie des Terrors. Flera andra SS organ låg också i närheten och området kring Prinz Albrecht Strasse och Prinz Albrecht Palast expanderade.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).