Prinz Albrecht Palast


På Wilhelmstrasse 102 låg Prinz Albrecht Palast och där hade SD (Säkerhetstjänsten) inrättat sitt högkvarter 1934. 1939 blev SD en del utav det nyinrättade RSHA (Rikets centrala säkerhetsbyrå) i vilken alla polisiära departement inom SS samlades. 1941 påbörjades en omfattande ombyggnation av palatset för att bli chefen för RSHA Reinhard Heydrichs officiella tjänstebostad. RSHA var den myndighet som var ledande i förintelsen av judarna. Palatset kan därför sägas vara de nazistiska brottens högborg varifrån all verksamhet planerades. I november 1943 skadades palatset svårt under ett bombanfall och renoverades aldrig. Ruinerna förstördes slutligen 1949 och det enda som finns kvar är fundamenten efter kolonnaden vid grinden in till innergården.

Nuvarande status: Raserat med museum (2010).

Adress: Wilhelmstrasse 102, 10963 Berlin.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Kochstrasse.

Kommentar:

Prinz Albrecht Palast låg precis snett bakom Gestapos högkvarter på Prinz Albrecht Strasse och är en del av högkvarterets utställning, Topographie des Terrors. Flera andra SS organ låg också i närheten. Under några årtionden efter kriget upprättades en övningskörningsbana på området för östtyskar som skulle ta körkort.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).