Pullach im Isartal


I Münchens södra utkanter finns det ett samhälle som heter Pullach im Isartal och där började Martin Bormann under 1936 att bygga ett högkvarter för partikansliets tjänstemän. Chef för partikansliet var Hitlers ställföreträdare Rudolf Hess och högkvarteret kallades för Reichssiedlung Rudolf Hess eller Sonnenwinkel. Martin Bormann var Hess ställföreträdare fram till 1941 då han blev partikansliets chef efter att Hess gjort sin omtalade flygresa till Storbritannien. Högkvarteret kom att bestå av privata bostäder i varierande storlek för tjänstemännen och deras familjer samt administrationsbyggnader för det dagliga arbetet. De första medarbetarna började flytta in under 1938 och hela området stod klart under 1940. Det blev på sätt vis en liten stad. 1942 byggdes även ett tilltänkt krigshögkvarter (FHQ) för Hitler bredvid Sonnenwinkel som fick namnet Siegfried. Hitler besökte Sonnenwinkel en gång i september 1938. Siegfried kom aldrig att användas för sitt syfte. I krigets slutskede flydde de kvarvarande tjänstemännen söderut. Sonnenwinkel intogs intakt av amerikanarna i krigets slutskede.

Nuvarande status: Bevarat (2018).

Läge: 48°03'47.28"N 11°31'37.64"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Hela Reichssiedlung Rudolf Hess är 2018 en del utav tyska Bundesnachrichtendienst (tyska utrikessäkerhetstjänsten). Det omges av höga murar, kameror och skyltar som med skarp ton informerar om att fotografering är strängeligen förbjudet och den som bryter mot detta riskerar påföljd. Om bunkern som byggdes för Hitler finns kvar och i vilket skick den i så fall är i känner jag inte till.

Litteraturtips: Manvell, Roger, Fraenkel, Heinrich: Hess (1973).