Rechlin


Knappt tio mil nordväst om Berlin ligger det ett litet samhälle som heter Granzow. I ett skogsområde ca 3-4 kilometer norr om Granzow finns ett ormdeå som under kriget tillhörde det tyska flygvapnet (Luftwaffe). Här byggde rustningsminister Albert Speer fyra stycken höghusliknande byggnader samt en ca 60 – 70 centimeter tjock vägg. Syftet med dessa var att de skulle användas som testobjekt för att undersöka hållbarheten vid beskjutning av alla former av vapen. Erfarenheterna skulle sedan användas när tyskarna byggde nya ”bombsäkra” hus och byggnader runt om i Tyskland.

Nuvarande status: Bevarat (2013).

Läge: N 53° 19.30 E 12° 49.60

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Byggnaderna ligger inte långt inne i skogen men kan ändå vara svåra att hitta, i synnerhet på sommaren när skogen grönskar. Först måste man köra in på små vägar och parkera bilen, därefter går man mer eller mindre gå rakt in i skogen och håller utkik. Det kan faktiskt vara lätt att missa byggnaderna om man inte vet vart man ska leta. Även om det inte är mer än några hundra meter kan det vara bra att memorera vägen så att man hittar tillbaka till bilen. Det finns nämligen inga upptrampade stigar och skog ser tämligen väldigt lika ut oavsett varifrån man kommer och man kan därför lätt tappa orienteringen vart man är. Själva byggnaderna är inhägnade och det finns skyltar som varnar för oupptäckt ammunition som kan ligga i närheten av byggnaderna.

Litteraturtips: Fest, Joachim: Albert Speer: En biografi (2009).