Sachsenburg


Ca en mil nordöst om Chemnitz upprättade SA i maj 1933 ett utav de första koncentrationslägren i en övergiven textilfabrik. Lägret vaktades av ett vaktkommando från SA men ersattes i augusti 1934 av SS som efter utrensningarna inom SA i juni 1934 övertagit SA:s roll. Mellan 1933 och 1937 satt ca 1400 regimkritiker inspärrade i lägret som tvingades arbeta med diverse arbeten. I juli 1937 avvecklades lägret och fångarna skickades till det nya koncentrationslägret Buchenwald utanför Weimar. Det finns elva bekräftade dödsfall under lägrets existens men dokumentationen är bristfällig.

Nuvarande status: Raserat med monument (2012).

Adress: An der Zschopau, 09669 Frankenberg/Sachsen.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

En intressant detalj, men en betydelsefull sådan, är att Sachsenburg var det första lägret som använde färgade trianglar som identifikationsmärke på fångarnas kläder. Triangelns färg identifierade vilken kategori fånge det rörde sig om. Röd för politiska förbrytare, grön för yrkesförbrytare, rosa för sexualförbrytare (inklusive homosexuella), lila för bibelförbrytare och svart för asociala förbrytare. Sedan fanns det olika kombinationer av färgerna som också kunde kompletteras med både bokstäver och siffror för förtydliga fångens nationalitet och brott.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).