Sachsenhausen


Detta koncentrationsläger började byggas på sommaren 1936 av fångar från Emslandlägren. Lägret byggdes som en liksidig triangel med barackerna grupperade symmetriskt kring en axel med kommendanturen centralt placerad. Framför kommendanturen låg en semicirkulär uppsamlingsplats där fångarnas närvaro kontrollerades. Inledningsvis var det främst politiska fångar som fängslades i Sachsenhausen, men fr.o.m. 1938 fängslades även fångar utifrån rasistiska och asociala motiv. I samband med Kristallnatten i november 1938 var Sachsenhausen ett utav tre läger som mottog judar (de övriga två var Dachau och Buchenwald). Ca 6000 judar fängslades i Sachsenhausen som en konsekvens av Kristallnatten.

Efter krigsutbrottet 1939 fängslades även utländska medborgare i Sachsenhausen och 1944 var inte mindre an 90 procent av fångarna utländska medborgare. Det var även i Sachsenhausen som bl.a. norska fångar i block 18 arbetade med att förfalska engelska sedlar. Dessa skulle sedan enligt nazisternas planer spridas över England för att skapa inflation och allvarligt skada den brittiska ekonomin. Fångarna tvingades ofta att arbeta i diverse krigsproducerande industrier i eller i närheten av Sachsenhausen.  I november 1941 anlände ca 18 000 sovjetiska krigsfångar. Av dessa mördades ca 13 000.

Sachsenhausen hade ett hundratal satellitläger under sig. Det bedrevs även omfattande medicinska experiment på oskyldiga fångar i lägret, oftast med dödlig utgång. Fångar infekterades medvetet med kallbrand som senare behandlades med ett nytt antiseptiskt botemedel. Många soldater i den tyska armén drabbades av kallbrand därav detta experiment. Läkarna provade också en ny form av ammunition som innehöll gift. Tanken var att om fiendens soldater inte dog av skottet skulle de istället dö av den infektion som orsakats av skottskadan. Därför skottskadades fångar medvetet för att läkarna skulle kunna följa infektionens förlopp och resultat.

1942 byggdes något som kallades för Station Z och var en del av lägret där SS mördade fångar. I slutet på kriget tvingades tusentals fångar iväg på s.k. dödsmarscher till andra läger eller delar av Tyskland som inte direkt var hotat av fiendens styrkor. Lägret befriades av sovjetiska styrkor den 22 april 1945. Ca 200 000 fångar satt fängslade i Sachsenhausen mellan 1936 och 1945. I augusti 1945 upprättade Sovjetunionen ett interneringsläger för tyskar som varit nazister eller misstänktes för att vara nazisympatisörer i en del utav det f.d. koncentrationslägret. Detta interneringsläger kallades för Specialläger 7 och existerade fram till våren 1950 när det stängdes. Ca 12 000 människor dog under den sovjetiska perioden.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (1998).

Adress: Strasse der Nationen 22, 16515 Oranienburg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Jag har aldrig känt att det varit obehagligt att besöka något koncentrationsläger men Sachsenhausen var ett undantag. Vid patologin finns det en kylslagen fuktig källare med tre rum vardera på sammanlagt 200 kvadratmeter. I dessa rum bevarades lik som sedermera skulle obduceras. Första gången jag gick ner i likkällaren var jag alldeles ensam och det var helt tyst. Jag brukar inte beröras men när jag stod längst in i ett utav rummen fick jag en obehaglig känsla som gjorde att jag bara ville ut. Jag har besökt Sachsenhausen vid ett flertal tillfällen senare men då har jag inte alls berörts. Det kan vara svårt för att inte säga omöjligt att återskapa känslor och upplevelser från tidigare besök.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).