Schömberg


Ca en mil nordöst om staden Rottweil upprättade tyskarna i december 1943 en fabrik som ingick i ett program som kallades för Operation Wüste. Programmet syftade till att framställa syntetbränsle ur oljeskiffer. Sammanlagt upprättades tio stycken Werken och sju stycken läger som var anslutna till Werken. Det var i dessa läger som slavarbetarna inhystes när de inte arbetade i fabriken. Samtliga sju läger var underställda koncentrationslägret Natzweiler-Struthof. Schömberg fick benämningen Wüste werk 9 och ca 800 fångar från olika delar av Europa användes som slavarbetare under lägrets existens. Lägret avvecklades i april 1945 och de kvarvarande fångarna tvingades iväg på s.k. dödsmarscher österut.

Nuvarande status: Raserat med informationstavla (2012).

Läge: 48°13'19.2"N 8°45'01.7"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

De övriga werken inom Operation Wüste var Dusslingen-Nehren (werk 1), Bisingen (werk 2), Engstlatt (werk 3), Erzingen (werk 4), Dormettingen (werke 5-8) och Eckerwald (werk 10). På platsen finns inget mer än informationtavlor och en läger kyrkogård.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).