Schwabhausen


Under 1944 upprättades ett flertal satellitläger till Dachau i och omkring Landsberg am Lech, ca fem mil väster om München. Lägren kallades för Kaufering I-XI och deras huvudsakliga uppgift var att förse slavarbetare för de gigantiska bunkerkomplex som pågick i området. I slutet på april 1945 började nazisterna evakuera lägren eftersom de hotades av den framryckande amerikanska armén. Den 27 april evakuerades fångar från lägret Kaufering IV med tåg till Dachau utanför München. Strax utanför Schwabhausen attackerades tåget av misstag av amerikanskt flyg som misstog det för en tysk trupptransport. I det kaos som uppstod dog ca 150 fångar, en del dog av under flygattacken, andra sköts av vakter när de försökte undkomma eller så dog de senare av de skador de ådrog sig. I början på maj 1945 begravdes de som dog i tre massgravar placerade längs järnvägsspåret.

Nuvarande status: Monument (2024).

Läge: 48°06'08.34"N 10°58'26.89"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

På sommaren 1946 upprättades tre gravmonument med hebreisk inskription vid respektive massgrav. De är identiska sånär som på storleken beroende på hur många som är begravda i respektive grav.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).