Steinhöring


Ca fyra mil öster om München ligger det en liten stad heter Steinhöring och där köpte SS en gård 1936 och öppnade det första Lebensborn. Det låg lite avskilt i ett lugnt pittoreskt område och kallades för Heim Hochland. 

I december 1935 grundade SS chefen Heinrich Himmler Lebensborn. Lebensborn var en plats dit rasmässigt godkända familjer och ensamstående kvinnor kunde få hjälp och rådgivning rörande graviditet och fortplantning. Oftast förlades dessa vid befintliga barnhem eller liknande. Vid Lebensborn kunde kvinnor även få komma och föda och vila upp sig efter förlossningen. Ansvaret för Lebensborn hamnade på en avdelning inom SS som kallades för RuSHA (SS-Rasse- und Siedlungshauptamt). RuSHA var ansvariga för säkerställandet av den ariska rasen inom SS och det var därför naturligt att Lebensborn förlades hos RuSHA. 1938 fördes Lebensborn över till Himmlers personliga stab.  

Länge fanns det ett seglivat rykte om att rasmässigt godkända SS män kunde komma till ett Lebensborn och para sig med rasmässigt godkända kvinnor. Men detta stämmer inte.  De flesta Lebensborn upprättades i Tyskland, tio (plus tre i Österrike), följt av Norge med tio och åtta i Polen. Sammanlagt upprättades ca 35 Lebensborn. Nazisterna ägnade sig också åt att kidnappa rasmässigt godkända barn från Östeuropa och främst Polen. Dessa barn kunde hamna på ett lebensborn innan de placerades ut i rasmässigt och politiskt godkända familjer. Hur många barn som kidnappades för detta syfte är omöjligt att fastställa eftersom de gavs nya identiteter. Därför är det många som fortfarande inte vet deras biologiska ursprung eller ens är medvetna om att det kidnappades under kriget.  

Nuvarande status: Bevarat med informationstavla (2024).

Läge: 48°05'05.90"N 12°01'34.76"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Byggnaden är mer eller mindre bevarad i sin ursprungliga form och sedan 1971 är det ett hem för personer med funktionshinder. På området finns även en staty från Nazitiden som heter Stillende Mutter (ammande moder) och var en hyllning och inspirationskälla till tyska mödrar som bidrog till att föda och fostra renrasiga ariska barn. 

Litteraturtips: Pringle, Heather: Härskarplanen (2007).