Tannenberg


Inför det tyska anfallet mot Västeuropa (Fall gelb) byggdes ett flertal tilltänkta FHQ och ett utav dem var Tannenberg i naturreservatet Schwarzwald. Tannenberg låg utanför ett litet samhälle som heter Kniebis drygt en mil väster om Freudenstadt. Anledningen till att tyskarna valde just Kniebis var att det redan fanns befintliga försvarsanläggningar i området. Tannenberg började byggas i oktober 1939 och stod klart på sommaren 1940. Då hade tyskarna redan besegrat Frankrike. Under Fall Gelb (Tysklands anfall på Västeuropa) tillbringade Hitler tid i både FHQ Felsennest (Tyskland) och FHQ Wolfsschlucht 1 (Belgien). Om Hitler planerade att använda Tannenberg vet vi inte. Men om Frankrike fortsatt kriget och inte kapitulerat i juni 1940 och istället retirerat söderut så är det kanske troligt att Hitler gjort likadant. Förflyttat sitt högkvarter till Tannenberg eftersom det då hade legat närmare fronten söderut.

Hitler anlände till Tannenberg från Wolfsschlucht 1 i Belgien den 27 juni 1940. Tannenberg bestod av ett fåtal bunkrar och träbaracker och uppgifterna kring Tannenbergs utformning och byggnadernas funktion är bristfällig. Från Tannenberg gjorde Hitler utflykter till slagfälten i Frankrike och han besökte även ett militärsjukhus i Freudenstadt samt tog emot medlemmar från den nazistiska kvinnliga ungdomsrörelsen Bund deutscher mädel (BDM). De militära konferenserna hölls utomhus pga. värmen och fuktigheten i bunkrarna. Hitler lämnade slutligen Tannenberg den 5 juli 1940 med sitt specialtåg Amerika och anlände till Berlin dagen efter. Kvar i Tannenberg blev bara en liten vaktstyrka och Hitler kom aldrig att återvända till Tannenberg. Efter kriget sprängdes Tannenberg.

Nuvarande status: Raserat (2009).

Läge: 48°29'55.30"N 08°15'43.52"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Utan lokal kännedom är ruinerna efter Tannenberg väldigt svåra att hitta då de ligger inne i skogen och är på väg att bli ett med naturen. Det är främst ur två perspektiv det finns en förhoppning om att platsen skall förbli relativt okänd. Det första är att platsen ligger i närheten av ett naturreservat som inte får beträdas. Det andra är att om platsen blir en turistattraktion kanske delstaten Baden-Württemberg beslutar att ta bort ruinerna för att få ett slut på ”Hitlerturismen”. Man vill absolut inte att det skall bli som på Obersalzberg. Med tanke på den bristfälliga informationen om Tannenbergs utformning skulle ett bortforslande av ruinerna omintetgöra en kartläggning av platsen. När jag besökte platsen 2009 fick jag lova guiden att inte avslöja dess exakta position. Tio år senare och med hjälp av Google Earth så är det inte längre några svårigheter att hitta platsen där av att jag numera publicerar dess position. Om det leder till det som befarades 2009 återstår att se.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).