Tesch & Stabenow


Den här numera nedlagda firman är det få som känner till, men säg Zyklon B så blir det annorlunda. Tesch & Stabenow var ett av två företag som sålde Zyklon B till SS som i sin tur använde den för att mörda människor i gaskammare. Historien om Zyklon B går tillbaka till mars 1919 när ett flertal kemiska företag i Tyskland grundade DEGESCH (Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, Tyska företaget för bekämpning av ohyra). Ett utav företagen hette Degussa (Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt) som sedan 1916 var ledande på den tyska marknaden av framställningen av bekämpningsmedel mot ohyra. 1920 framställde DEGESCH en stabil och luktfri gas för bekämpning av ohyra som kallades för Zyklon A. 1922 sökte en annan forskare vid DEGESCH, Walter Heerdt, patent för en giftgas som kallades Zyklon B (kemisk beteckning HCN). Patentet godkändes 1926 och Zyklon B producerades och såldes som bekämpningsmedel både i och utanför Tyskland.

Flera av de företag som varit med och grundat DEGESCH sålde sina aktier i början på tjugotalet till Degussa. Degussa blev då med sina 85 % i särklass den störste aktieinnehavaren i DEGESCH. Men för att få in ytterligare kapital till företaget sålde Degussa hälften av sina aktier till IG Farben. Degussas främsta uppgift var att försäkra sig om patent. Själva framställningen av Zyklon B ansvarade Dessauer Werke för, ytterligare ett antal underleverantörer (bl.a. IG Farben) levererade komponenterna som var nödvändiga för framställningen av Zyklon B. DEGESCH sålde den färdiga gasen till Degussa som i sin tur för att minska på utgifterna sålde försäljningsrättigheterna till två företag, Heerdt and Linger GmbH (Heli) och Tesch & Stabenow (Testa). Heli och Testa delade sedan upp marknaden genom att Heli fick försäljningsrättigheterna väster om floden Elbe medan Testa fick den östra sidan. Heli kom att leverera Zyklon B till Mauthausen medan Testa levererade till Neuengamme, Ravensbruck, Sachsenhausen, Stutthof, Majdanek och Auschwitz.

Zyklon B användes bl.a. av den tyska armén (Wehrmacht) och SS för att desinfektera baracker. Men Zyklon B kommer alltid att vara känd för att det var den gasen som SS använde för att systematiskt mörda människor, främst judar. Zyklon B fördes in i gaskammaren antigen via luckor i väggen eller i taket. Zyklon B användes på människor för första gången inom nazisternas Eutanasiprogram, även om koloxid var den vanligaste gasen inom Eutanasiprogrammet. Första gången Zyklon B användes i koncentrationslägren var i början på 1940 när SS provade gasen på ca 250 zigenarbarn i Buchenwald. I Auschwitz provades Zyklon B för första gången i september 1941 på ca 800 fångar i källaren på block 11.  Zyklon B är blåsyrekristaller som vid kontakt med luft bildar en giftig cyanvätegas som angriper cellernas cytochrom i andningsorganen där 90 % av syret tillvaratas. Zyklon B är frätande och framkallar även enorma smärtor i svalg, näsa, mage, mun och slemhinnor. Zyklon B är som mest effektiv vid en temperatur av 25 grader och uppåt. Kroppsvärmen från människorna i gaskammaren garanterade temperaturer på minst 25 grader.

Mellan 1942 och 1944 mer än fördubblades produktionen av Zyklon B i jämförelse med åren 1940 och 1941. Men i slutändan var det inte mer än ca 5 % av den totala mängd Zyklon B som levererades till Auschwitz som användes för att mörda människor. När SS beställde Zyklon B begärde de att den speciella lukten av bittermandel skulle avlägsnas och göras luktfri. I enlighet med dåvarande tysk lag innehöll Zyklon B en stark odör av bittermandel som en form av varning. Men denna varning ville SS av förklarliga skäl undanhålla de människor som de var på väg att mörda. Zyklon B levererades i form av pellets i behållare av varierande storlek och med anledning av att gasen var luktfri var säkerheten kring gasen mer rigorös än i normala fall.

Nuvarande status: Bevarad med minnestavla (2012).

Adress: Messberg 1, 20095 Hamburg.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Messberg.

Kommentar:

Fortfarande finns det företag som försöker använda termen Zyklon i sin marknadsföring, men reaktionerna från judiska grupper låter inte vänta på sig och företagen blir tvungna att hitta andra namn. Tesch & Stabenows direktör Bruno Tesch dömdes till döden efter kriget för sin inblandning i distributionen av Zyklon B till bl.a. Auschwitz.

Litteraturtips: Langbein, Hermann m.fl: Nazi mass murder – A documentary of the use of poison gas (1993).