Thierschstrasse 7


I Västeuropa fanns det inga judiska getton utan där upprättades s.k. Judenhaus och Judenlager i större städer dit judar tvingades flytta fr.o.m. våren 1941.  Detta var temporära uppsamlingsplatser för judar som senare skulle deporteras till Östeuropa. Ett sådant Judenhaus låg på Thierschstrasse 7 i München. Nazisterna började deportera Västeuropas judar till getton och förintelseläger i Östeuropa i september 1941.

Nuvarande status: Bevarat (2010).

Adress: Thierschstrasse 7, 80538 München.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen Isartor.

Kommentar:

Redan efter krigsutbrottet upprättade lokala nazistiska ledare s.k. Judenhaus dit judar tvingades att flytta i väntan på nya direktiv. Det är dock fel att benämna dessa som getton.

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).