Torgau Elbe


Med start på sommaren 1944 kom Tyskland att utsättas för hård press på båda fronter. I väster ryckte de västallierade fram mot det tyska riket och i öster hade den sovjetiska Röda armén tvingat tyskarna att retirera på bred front. Under 1945 kom båda fronter att pressas samman och närmade sig varandra i rask takt. Den 25 april 1945 vid staden Torgau, ca 50 kilometer öster om Leipzig, möttes amerikanska och sovjetiska trupper för första gången då en amerikansk rekognosceringspatrull korsade floden Elbe och sammanstrålade med sovjetiska trupper på flodens östra strand. Nästa dag återskapades mötet officiellt mellan väst och öst och denna gång mellan berörda befälhavare för respektive enheter. Ytterligare fotografier togs den 27 april då även det kanske mest kända fotot togs på amerikanska och sovjetiska soldater som skakar hand på den förstörda bron över Elbe. Denna bro hade sprängts av tyskarna den 25 april.

Nuvarande status: Raserad med monument (2011).

Läge: 51°33'31.45"N 13°00'36.07"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Inledningsvis försökte man använda detta möte som början på en gemensam vänskap mellan väst och öst. Men inte långt efter krigsslutet så var denna vänskap borta och ersattes istället av ett nytt krig, denna gång ett kallt krig. Den gamla bron återuppbyggdes samma år (1945) men ersattes 1993 av en ny modernare bro bredvid den gamla. Försök gjordes att spara den gamla bron som historiskt minnesmärke men av detta blev det inget och bron revs 1994. Endast en del av brofundamentet på den västra sidan finns kvar. Ca 100 meter norr om detta finns det ett minnesmonument tillägnat mötet i april 1945. Monumentet bär en sovjetisk prägel eftersom Torgau hamnade i det som blev det kommunistiska Östtyskland efter kriget.

Litteraturtips: Sennerteg, Niclas: Nionde arméns undergång: kampen om Berlin 1945 (2007).