Torgau fängelse


I två stora fängelser (fort Zinna och Brückenkopf) i Torgau, ca tio mil söder om Berlin, hade det tyska Wehrmacht mellan 1936 och 1945 sitt fängelse. De som satt fängslade i Torgau hade tidigare dömts i militära domstolar runt om i Tyskland för bl.a. desertering och ordervägran. Torgau kom under kriget att byggas ut då antalet tyska soldater som brutit mot de militära lagarna steg i samband med att kriget gick allt sämre för Tyskland. 1943 flyttade de militära domstolarnas högsta instans, Reichskriegsgericht, sitt huvudkontor till Torgau. Sammanlagt dömde de tyska militärdomstolarna ca 1 000 000 tyska soldater varav ca 20 000 till döden. En del av dessa avrättades vid en av två speciella arkebuseringsplatser i Torgau. Knappt 200 arkebuseringar finns dokumenterade, men troligtvis är antalet större. Mellan 1945 och 1948 inrättade den sovjetiska säkerhetspolisen NKVD ett fängelse i fort Zinna. Mellan 1950 och 1990 var fortet ett östtyskt fängelse.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2011).

Adress: Am Fort Zinna, 04860 Torgau.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fängelset (Justizvollzugsanstalt Torgau) är fortfarande i bruk och kunde därför inte besökas när jag var där. Monumentet ligger precis vid en av ingångarna till fängelset. Under krigets sista månader ökade också antalet summariska ståndrätter mot misstänkta desertörer eller andra som (godtyckligt) inte ansågs göra sin fosterländska plikt. Dessa nådde aldrig de militära domstolarna utan avrättades på plats.

Litteraturtips: Müller, Ingo: Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich (1992).