Valentin Bunker


Under 1943 började tyskarna bygga en stor ubåtsfabrik i Rekum som kallades för Valentin ca två mil norr om Bremen. Organisation Todt ansvarade för bygget och ca 10 000 slavarbetare från Neuengamme utnyttjades för att bygga bunkern. Fångarna inhystes i närheten av bunkern i ett satellitläger till Neuengamme som kallades för Bremen-Farge. Hur många som dog i arbetet med bunkern är svårt att fastställa men det uppgår säkerligen till tusentals. Valentin var den näst största bunkern som tyskarna upprättade för ubåtar, bara den i Brest, Frankrike, var större. Valentin är 35 375 kvadratmeter stor vilket motsvarar ca fem fotbollsplaner. Tanken var att ubåtar av typ XXI skulle monteras ihop i bunkern och sedan löpa ut i den intilliggande floden Weser. Bunkern bombades i slutet på mars 1945 av både brittiska och amerikanska bombplan vilket medförde omfattande skador på framförallt närliggande installationer som förråd och verkstäder medan skadorna på bunkern var mindre. Valentin hann aldrig färdigställas innan kriget tog slut.

Nuvarande status: Bevarad med museum (2011).

Adress: Rekumer Siel 6, 28777 Bremen.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Av fånglägret finns det ingenting kvar men intill bunkern finns det ett minnesmonument för de slavarbetare som utnyttjades vid bygget. 1960 övertogs bunkern av den tyska flottan men pga. höga driftkostnader såldes den och flottan lämnade bunkern 2010. Tanken är att bunkern skall bli ett museum men i maj 2011 gick det bara att besöka bunkerns innandöme om man bokade tid i förväg. De mer kända ubåtsbaserna finns annars i Frankrike. Det var från baser i Brest, Lorient, St Nazaire, La Rochelle och Bordeaux längs den franska Atlantkusten som ubåtarna gavs sig ut på uppdrag. Alla dessa är bevarade men med skiftande tillgänglighet. I La Rochelle spelades för övrigt vissa scener i filmen Das Boot (1981) in.

Litteraturtips: Tamelander; Michael & Hård af Segerstad, Jonas: Havets vargar (2009).