Vogelsang


På en höjd i nationalparken Eifel i Nordrhein-Westfalen ligger Ordensburg Vogelsang som mellan 1936 och 1939 fungerade som en elitskola för framtida nazistiska ledare. Här var det tänkt att unga män som utmärkt sig både ideologiskt och politiskt skulle skolas in i det nationalsocialistiska systemets alla samhällsskick och därmed förberedas för deras framtida uppgift att värna och försvara de nazistiska idealen. Förutom politisk undervisning så stod även rasideologi på schemat där studenterna fick lära sig vikten av att försvara de nazistiska rasidealen.

Inte sällan förlades undervisning och politiska manifestationer utomhus för att därmed skapa en atmosfär som inte var möjlig inomhus. Budskapet var ofta hyllningar till martyrskapet och rasen vars bevarande var överställt allt annat. Viss militär utbildning ingick också eftersom den ofta gick hand i hand med den nazistiska ideologin. I samband med krigsutbrottet i september 1939 avbröts all undervisning och planerad utbyggnad. Flera av de tidigare studenterna fick positioner i det ockuperade Östeuropa. 

Vogelsang var en av tre Ordensburg (Skolor) som byggdes, de två andra var Krössinsee i Pommern (nuvarande Polen) och Sonthofen i Bayern. Vogelsang bestod av flera byggnader, logement, läkarmottagning, lektionssalar, matsalar, biografer, idrottssalar, glorifierande statyer och andra skulpturer/konstverk. Tillsammans skapade det en känsla av makt och fruktan och att vara en del av något större och utvalt. Mångt och mycket påminde det om ett enda stort gigantiskt medeltida slott med utsikt i alla väderstreck. Därmed gav det också en känsla av ett historiskt samband där nazismen förenat det historiska med det nutida. De erövrades i stort sett intakt i början på februari 1945 av amerikanska trupper. 

Nuvarande status: Bevarat med museum (2022).

Läge: 50°35' 10.08" N 06°26' 52.65" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Vogelsang är en av de största bevarade nazistiska byggnadsverk ovan mark som överlevt till våra dagar. Många förstördes i krigets slutskede eller revs pga. dess koppling till nazismen. Självklart är alla nazistiska symboler avlägsna från byggnaderna, men Vogelsang har annars ingen värdeladdning som gör det till en politisk historisk känslig plats som vållar debatt om dess vara eller icke vara. Förhoppningsvis får det förbli på det viset. Det finns flera muséer och utställningar på området varav en handlar om nazitiden. Det ligger dessutom fantastiskt vackert beläget med utsikt över Eifelområdet.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).