Wewelsburg


Wewelsburg började byggas på sextonhundratalet för prinsbiskoparna av Paderborn. I början på artonhundratalet hamnade det i preussisk ägo. 1934 hyrde Himmler slottet av Paderborn distriktet för en tid av 100 år för den symboliska summan av 100 mark, alltså 1 mark per år. Himmler tänkte upprätta en skola för den nazistiska SS eliten (SS-Führerkorps). Detta förverkligades aldrig utan slottet blev en ockult hemvist för Himmler och hans SS. Himmler kom vid sidan av det polisiära arbetet att alltmer engagera sig i de myter och traditioner om den ariska rasens ursprung och överlägsenhet. Myter och traditioner som enligt Himmler styrde både hans personliga, SS och Tysklands öde. Himmler lade ner stora resurser på forskning för att bekräfta att dessa myter och traditioner hade ett verkligt förflutet. 1935 fick detta forskningsprojekt namnet SS-Schule Haus Wewelsburg och 1938 beordrade Himmler att ett planetarium skulle installeras. Himmler ansåg att det i astrologin gick att finna sanningen om framtiden.

Himmlers SS finansierade också forskningsexpeditioner till bl.a. Sydpolen och Asien för att finna bevis för den ariska rasens existens, ursprung och överlägsenhet. Flera expeditioner gick bl.a. till Norden i sökandet efter fynd som kunde bekräfta en närvaro av ariska människor. I slottets cirkulära norra torn var det tänkt att SS ledarna skulle samlas kring Die Schwarze Sonne (den svarta solen). En symbol som har ett starkt symboliskt värde inom den germanska paganismen och som lyfter fram religiösa tyska traditioner (Völkish) som föregick kristendomen. Förekomsten av just spirituella ockulta rörelser var oerhört vanligt inom SS mytologi och stora resurser lades ner för att bevisa detta.

Det fanns planer på att upprätta en sal i det norra tornet där de högsta SS ledarna kunde samlas (Saal des hohen gerichtes der SS) i vad de själva kallade för världens centrum. Himmler såg sig själv som en reinkarnation av den första tyska kungen Heinrich I (han är faktiskt döpt efter honom) och ville skapa en tradition bland sina närmaste SS ledare med inspiration från de 12 riddarna vid det runda bordet. Endast ett möte finns dokumenterat mellan Himmler och hans 12 närmaste ledare. Kanske ordet lärjungar är mera korrekt då det finns starka religiösa inslag i riterna som genomfördes. Pga. kriget kom dessa storslagna planer aldrig att förverkligas. Himmler besökte sällan Wewelsburg, men det symboliska värdet som slottet hade för SS ska inte underskattas. I slutet på mars 1945 beordrade Himmler att Wewelsburg skulle sprängas, men det klarade sig utan större skador och kunde repareras efter kriget.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2007).

Adress: Burgwall 19, 33142 Büren-Wewelsburg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Hitler hade ingen förståelse för Himmlers intresse av arkeologiska expeditioner och fynd. Hitler brukade syrligt kommentera Himmlers ”spektakulära” fynd med att när människorna i Norden bodde i grottor och hyddor hade grekerna och romarna redan byggt storslagna verk (Akropolis och Colosseum). Han kunde därför inte förstå hur Himmler kunde bli så exalterad över pilspetsar och krukskärvor som härstammade från ett folk som levde i grottor.

Litteraturtips: Pringle, Heather: Härskarplanen (2007).