Darnytskyi


I ett distrikt öster om Kiev som heter Darnytskyi upprättade tyskarna 1941 ett krigsfångeläger för sovjetiska krigsfångar. Lägret kallades för Stalag 339 och existerade fram till 1943. Brist på husrum, föda, mediciner, vatten mm gjorde att sjukdomar kunde spridas ohämmat och skördade tusentals offer. Uppskattningsvis dog någonstans mellan 60 000 – 70 000 krigsfångar i lägret.

Nuvarande status: Raserat med monument (2019).

Läge: 50°25'45.00"N 30°41'39.77"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Platsen ligger drygt en kilometer in i skogen och kanske inte helt lätt att hitta om man inte vet att vägen som finns faktiskt leder fram till monumentet. Det finns ytterligare ett monument som är betydligt enklare att hitta och som antagligen upprättades efter Sovjetunionens fall och ligger längs en väg.

Litteraturtips: Moore, Bob, Fedorowich, Kent: Prisoners of War and Their Captors in World War II (1996).